Дълбоките технологични познания са даденост. Фокусираме се върху нуждите на бизнеса.

Качеството ключово ли е за производителността на Вашите решения? Предлагаме професионални услуги за контрол на качеството, които са интегрирани като част от изпълнението на проекта или предлагани във вид на самостоятелна услуга.

Професионален инженеринг

 • Анализ на производителността и качествата на приложения/системи в експлоатация
 • Оптимизиране на производителността и подобряване на инфраструктурата
 • Анализ и планиране на капацитета

Тестване на сигурността

 • Тестове за проникване
 • Одитиране на сигурността
 • Сканиране и оценка на уязвимостта

Интеграционно тестване на корпоративни приложения

 • Тестване на отделни компоненти на услугите
 • Интеграционно тестване
 • Системни тестове и цялостно тестване
 • Виртуализация на тестови среди и инфраструктура

Тестване като услуга (TaaS)

 • Цялостна автоматизация на тестове
 • Без лицензни такси – инструментите за тестване са инсталирани на наша инфраструктура

 • Всички нива на тестване – функционално, компонентно, интеграционно, за производителност , сигурност, регресионно тестване

 • Изпълнение и управление на проекти за контрол на качеството от разстояние или на място при клиента, осъществено от екип QA експерти

Инструменти

 • Комерсиални инструменти – HP QA Suite, IBM Rational, Microsoft VS, Borland Silk
 • С отворен код – Selenium, TestNG, JUnit, SoapUI, LoadUI, DBFit, JMeter, JProfiler, STAF
 • Инструменти за управление на тестовете – HP Quality Center, IBM Rational Quality Manager, TestLink

Пуснете запитване