Дълбоките технологични познания са даденост. Фокусираме се върху нуждите на бизнеса.

Чуйте как данните Ви говорят. Осмислете огромните обеми от данни, генерирани и събирани в хода на търговската Ви дейност. Ние сме експерти във внедряването и персонализирането на решения за бизнес анализ и отчетност, съхранение на данни и прогнозни анализи. Дайте точната фирмена информация и анализи на правилните хора, превръщайки в знание собствените си възможности.

Области на приложение

 • Системи за бизнес анализ и отчетност
 • Управление на резултатите от бизнеса
 • Прогнозни анализи
 • Управление на риска

Услуги в областта на бизнес анализ и отчетност и съхранение на данни

 • Проектиране и внедряване на многослойна архитектура за съхранение и управление на данни
 • Поддръжка и оптимизиране на резултати от изпълнението

Пълен жизнен цикъл на внедряване

 • Извличане, преобразуване и въвеждане на данни (ETL) и интегриране на данни за системи за планиране на ресурсите на фирмата (ERP системи), изчистване на данни
 • Подобряване на анализите и отчетите, управленски командни панели (dashboards)
 • Аналитична обработка на данни онлайн (OLAP) и събиране на данни, статистически анализ

Опит с технологии на най-добрите доставчици

 • Teradata, IBM Netezza, DB2, Oracle DB, MS SQL, SSRS, SSIS
 • IBM Cognos, SPSS, Oracle BI, WebFOCUS
 • IBM InfoSphere DataStage, Informatica, Oracle Data Integrator
 • Big Data: Hadoop, Spark
 • NoSQL Databases: Cassandra, MongoDB, Redis
 • In Memory Databases:

Пуснете запитване