Дълбоките технологични познания са даденост. Фокусираме се върху нуждите на бизнеса.

Наследените или неефективни приложения винаги могат да доведат до рискове за бизнеса в най-неочаквани моменти. Решенията за тяхната промяна/подмяна са критични. По-зрелият подход е да се подготвиш предварително и да обновиш корпоративната ИТ среда спрямо новите бизнес реалности. Ние даваме възможност на нашите клиенти да се възползват в пълна степен от най-новите технологии и да подготвят приложенията си да влязат в много по-ефективната облачна инфраструктура.

Области на приложение

  • Подготовка на приложения за работа в облачна среда
  • Мигриране на наследени приложения към съвременни среди
  • Оптимизиране на производителността; тестване и валидиране

Предимства

  • Намаляване на експлоатационните разходи за приложенията, които са от критична важност за бизнеса
  • Подобряване на адаптивността на бизнеса
  • Повишаване на производителността

Пуснете запитване