Дълбоките технологични познания са даденост. Фокусираме се върху нуждите на бизнеса.

Виртуализацията и изчисленията в облака са две стратегически тенденции в областта на технологиите. Решаването на проблеми с оптимизацията на ИТ инфраструктурата, мащабируемостта и адаптивността са сред най-важните приоритети на всички фирми, които искат да се развиват.. Предоставяме на клиентите си възможност да предлагат в рамките на своята организация ресурси, които се доставят при възникване на конкретна необходимост.. Предоставяме възможност за постигане на ефективност, подобряване на сигурността и по-добро обслужване нуждите на бизнеса.

ScaleFocus предоставя услуги за виртуализация на център за данни/работни компютри – инсталиране, конфигуриране, управление, поддръжка и миграция на виртуални машини (от Citrix Xen към VMware и обратно). Това е първата стъпка за изграждане на частен облак и ефективно управление на всички корпоративни ИТ ресурси.

Виртуализация на сървъри и работни компютри с VMware и Citrix

Услуги за виртуализация с VMware
 • VMware ESXi Server
 • VMware vSphere Client
 • VMware vCenter Server
Услуги за виртуализация с Citrix
 • Citrix XenServer
 • Citrix XenCenter
 • Citrix XenDesktop
Услуги за виртуализация с IBM PowerVM, pSeries
 • IBM VIO
 • IBM IVM
 • IBM HMC
Виртуализация на приложения
 • vFabric
 • Amazon
Архивиране и репликация
 • Veeam Backup & Replication
 • Veeam One

Пуснете запитване