Дълбоките технологични познания са даденост. Фокусираме се върху нуждите на бизнеса.

Предприятията разполагат със сложни вътрешни ИТ инфраструктури, съчетаващи голям брой приложения, които взаимодействат с различни външни системи. Важната клиентска и търговска информация трябва да е достъпна навреме и да е разбираема за потребителите в цялата организация. За осигуряване на безпроблемна интеграция на всички информационни потоци е задължително да:
       – се оптимизират бизнес процесите
       – се осигури ефикасно управление
       – се вземат информирани решения

Области на приложение

 • Корпоративно интегриране на приложения (EAI) / Интеграция, ориентирана към услуги (SOI)
 • Управление на бизнес процеси (BPM)
 • Управление на работни потоци
 • Анализ на събития

Услуги и решения за интеграция, ориентирана към услуги и управление на бизнес процеси

 • Архитектура, проектиране, внедряване, тестване и поддръжка на интеграционни решения
 • Анализ за необходим хардуер и интеграционна инфраструктура
 • Цялостни и комплексни решения в областта на управление на бизнес процеси (анализ, оптимизиране, автоматизация, внедряване и преминаване към напълно автоматизирани бизнес процеси)

Независимост от доставчиците и опит с много продукти

IBM
 • IBM Business Process Manager
 • IBM Operational Decision Management
 • WebSphere ESB
 • WebSphere Process Server
 • WebSphere Application Server
 • WebSphere MQ
 • WebSphere Message Broker
TIBCO
 • TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks
 • TIBCO ActiveMatrix BPM
 • TIBCO EMS
 • TIBCO iProcess
 • TIBCO BusinessEvents
 • TIBCO Adapters (SAP, Remedy)
 • TIBCO SOA
Oracle
 • Oracle Fusion Middleware
 • Oracle SOA Suite
 • Oracle BPM
Software AG webMethods
 • webMethods Integration Server
 • webMethods BPMS
 • webMethods Broker
Open source
 • GlassFish Application Server
 • JBoss Application Server
 • Apache ActiveMQ
 • Tomcat

Пуснете запитване