Big Data Training

Преглед на обучението в областта на големи обеми данни (Big Data)

Постоянно слушаме за„Big Data“ и сме чели по въпроса как да оперираме на практика с големи обеми от данни. Но във фирмите много често липсва цялостната картина и знание, свързани с внедряването на структурирани подходи и практики за големи обеми данни. Ние предлагаме цялостен поглед, отнасящ се до средите за големи обеми данни чрез задълбочено детайлизиране, съчетано със специализирани обучения, които са от типа „най-добрите практики, приложени на практика“. Заниманията са персонализирани в зависимост от наличните Ви познания, начинания в областта на големите обеми от данни, стратегическите цели, нивото на познания на обучаваните и т.н. Обученията са изградени върху реални случаи от практиката и натрупан опит в комплексни мултинационални среди. Обученията са пригодени за конкретните нужди на клиента и нивото на технически познания и опит на обучаваните.

Заниманията са идеални за оформяне на здрави основи на концепциите, знанията и практиките в областта на “Big Data” или за задълбочаване в дадена конкретна област.

 

Местоположение: На място в офиса на клиента. Заявка от един месец преди самото обучение.

Продължителност: Три работни дни.

Групи: До 15 участника.

Аудитория:

–     Начална обзорна част – ИТ директори, ИТ мениджъри

–     Начална и конкретна част – архитекти на решения за съхранение на данни, проектни мениджъри в областта на големи обеми данни, учени в областта на данните, анализатори на данни и бизнес анализатори, програмисти в областта на базите данни и извличането, преобразуването и въвеждането на данни

Предварителни условияПознания в областта на ИТ. Знание на английски език.

Могат да се организират и практически занимания ако е необходимо.

Има възможност за комбинация от обучение и работна група, за да могат Вашите начинания в областта на “Big Data” да получат летящ старт.

 

За да получите повече информация, график и оферта:

.