Imagine. Inspire. Deliver. Innovate.

Преодоляване на предизвикателствата

Помагаме на новооснованите компании да успеят в бизнеса без да губят ключовите за тях ценности и вдъхновение. Ние осигуряваме въвеждането на висококачествени софтуерни продукти, които могат да се скалират в голям мащаб, докато партньорите ни развиват и усъвършенстват самите си идеи.

Споделена страст

ScaleFocus е енергична организация от динамични професионалисти – основана от ИТ специалисти с многогодишен опит в доставката на софтуер и управленска практика. Нашият екип не е просто с опит в областта на технологиите: ние сме ентусиазирани за въвеждането на иновации, предназначени да осигурят бизнес успех. Вярваме в:

  • Адаптивността и гъвкавите методи (agile) за разработка на софтуер
  • Доказани в практиката методологии за доставка на софтуер, прилагани спрямо иновативни решения
  • Наслаждението от работата докато моделираш бъдещето

Вдъхновени от света на стартиращите компании

Оставени без подкрепа креативността и решителността биха изпитвали затруднения. Те изискват също концентрация и изпълнение. Ние се вдъхновяваме от ентусиазма на стартиращите компании и превръщаме идеите им в продукти посредством качество, сигурност, гъвкавост и бързина в изпълнението. Творчески съчетаваме технологията и иновативните стратегии за бизнес скалируемост, за да постигнем:

  • Съкратен период за достигане до пазара (пускане на стабилен продукт в правилния момент)
  • Отлична сигурност (зрелостта на едно решение се оценява и по нивото на сигурност, което осигурява на потребителите)
  • Подкрепа в бизнес областта на клиента (имаме опит в сферата на финансовите услуги, телекомуникациите/мобилните услуги, търговията на дребно, енергетиката, транспорта)

Ценова ефективност

Финансирането има своите силни и слаби периоди. За да запазите ресурси за допълнително и непредвидено усилие, по-добре извлечете максимума от средствата, които сте успели да осигурите първоначално. Когато инвеститорите виждат, че средствата се използват целесъобразно те са благоразположени за допълнително финансиране на успеха. ScaleFocus гарантира:

  • Идеите Ви ще се превърнат в продукти навреме
  • Вашите бизнес ангели и консултанти ще виждат дълготрайни резултати и признание на продукта
  • Неспирно моделиране на бъдещето, стъпка по стъпка