SOA Training

Обучение по архитектура, ориентирана към услуги

Обучението на ScaleFocus по ориентирана към услуги архитектура (SOA) предоставя задълбочено разбиране на фундаментите за внедряване на архитектура, ориентирана към услуги (SOA) в дружеството. То помага на обучаваните да вземат информирани решения относно най-добрия начин за внедряване на принципите на ориентираната към услуги архитектура и за напредъка на практиките в собствената Ви организация. Курсът се води от експерти със задълбочени умения в областта на внедряването, които са работили в най-големите финансови институции, телекомуникационни компании, енергийни и застрахователни компании. Групите от курсисти са малки и в тях могат да се водят дискусии, за да се обсъдят конкретни предизвикателства и опасения, с които вече може би сте се сблъсквали.

Обученията са идеални за оформяне на здрави основи на знанията и практиките в областта на ориентираната към услуги архитектура (SOA) или за задълбочаване в дадена конкретна област.

 

Местоположение: На място в офиса на клиента. Заявка от един месец преди самото обучение.

Продължителност: Три работни дни.

Групи: До 15 участника.

Аудитория:

–     Начална обзорна част – ИТ директори, ИТ мениджъри

–     Начална и специализирана част – ИТ директори, главни технологични директори, софтуерни архитекти, ИТ мениджъри на проекти, разработчици на софтуер, бизнес анализатори

Предварителни условия: Познания в областта на ИТ. Знание на английски език/немски език. Общият курс не включва практическо софтуерно програмиране, но е твърде желателно да са налице познания за софтуерните / уеб / корпоративни приложения и / или бизнес системи.

Могат да се организират и практически занимания, ако е необходимо.

Има възможност за комбинация от обучение и работна група, за да могат Вашите начинания в областта на ориентираната към услуги архитектура (SOA) да получат летящ старт.

 

За да получите повече информация, график и оферта:

.