Оптималност и ефективност.

Всяко далечно пътуване започва с една малка стъпка. Партньорство, на което можете да се доверите.

ScaleFocus разполага с разностранни услуги, осигуряващи адаптивност, гъвкавост и пълно покритие по време на целия жизнен цикъл на проекта.

персонализирани разработки

внедряване на решения

консултации

Разработка на персонализиран софтуер

ScaleFocus предлага професионална разработка на софтуер и услуги за поддръжка на приложения. Нашите процеси са оптимизирани за модели на доставяне на услуги от разстояние и на място. Предлагаме висококачествени резултати, чрез прилагане на CMMI процесна рамка и методи за поетапна разработка на софтуер. Клиентите ни разполагат с достатъчно контрол, прозрачност и предсказуемост по време изпълнението на проекта.

Ние предлагаме:

 • Персонализирани софтуерни приложения и решения
 • Пълно/частично покритие на жизнения цикъл – анализ, проектиране, внедряване, изпитване, въвеждане в експлоатация, поддръжка и ремонт
 • Уеб програмиране – HTML/HTML5, JavaScript, jQuery, PHP
 • Мобилно програмиране – iOS, Android, Windows 8
 • Основни технологии – Java, JavaEE, MS.NET, Python, C/C++
 • Релационни системи за управление на бази данни – Oracle DB, SQL Server, DB2, MySQL, PostgreSQL
 • Умения в специализирани сфери – IBM, TIBCO, Oracle, Teradata

Внедряване на ИТ решения

Има хиляди ИТ решения, но едно нещо е от най-голямо значение – кое е най-полезното за Вас. Нека заедно да го намерим!
След като открием какво Ви е необходимо, следващата стъпка е внедряването и интегрирането със съществуващата ИТ инфраструктура. За да добиете цялостна представа за нашите технически специализации и изпълнение на ИТ решения, посетете Сфери на специализация.

Консултации за ИТ стратегии и процеси

Не винаги вземането на решение за начин на развитие е очевидно.

 • Кое решение да внедрим?
 • Кой е най-подходящият подход?
 • Как да подпомогна бизнеса си?

Всички тези въпроси са ключови за дадена компания. Нуждаете се от доверен съветник, от експерт, който да Ви помогне? Подпомагаме клиентите си за вземане на правилни решения в правилния момент, предоставяйки високо професионални, сертифицирани ИТ консултанти и бизнес анализатори за осигуряване на консултантски услуги на място:

 • Преглед и оптимизация на фирмена ИТ инфраструктура
 • Прогнозиране и остойностяване на проекти, бюджетиране и анализ на възвращаемостта на разходите
 • Професионално проектиране на архитектура, сценарии за интегриране
 • Пилотни имплементации на специфични за индустрията решения и технологични платформи
 • Анализ на решението, разработка на изискванията и подробен технически проект
 • Управление на качеството и подобрения в процеса

Помагаме Ви да анализирате бизнес ситуациите и ИТ инфраструктурата. Консултираме Ви какви технологии и методологии да ползвате. Нашата крайна цел е да помогнем на Вашия бизнес да бъде печеливш и устойчив.

Пуснете запитване