Предпочитате да пропилявате или инвестирате времето си?

Инвестицията ни в постоянното подобряване на възможностите и методологиите ни за доставка на услуги подчертава нашата ангажираност да предлагаме висококачествени и иновативни решения. Ние се учим постоянно и постоянно въвеждаме иновации, за да разрешаваме най-комплексните и трудни предизвикателства на нашите клиенти. Възприели сме гъвкави модели за предоставяне на услуги, например доставка на място / доставка на услуга от разстояние, доставка на услуги от разстояние и на място. Осигуряваме всекидневно управление и комуникация между заинтересованите страни; планиране на ресурси, обучение и т.н.

Доставка

 • Интелигентна доставка на услуги от разстояние/смесен модел на доставка на услуги
 • Доказана в практиката методология
 • Ценово ефективен модел
 • Оперативна прозрачност
 • Персонализиран подход и иновативност

Модели на сътрудничество

 • Центрове за качествена разработка
 • Изграждане и въвеждане в експлоатация на системи от малки и големи екипи, собствени и смесени със специалисти на клиента
 • Проектно-базиран модел

Предимства

 • Висококачествени услуги
 • Подобрена комуникация
 • Натрупан опит за работа в мултикултурна среда и съобразяване с нея
 • Избор и задържане на таланти
 • Отлични резултати в дългосрочен план

Пуснете запитване