GoIns – Мобилният застраховател

GoIns позволява мобилност в областта на застраховането чрез гъвкава и същевременно опростена комуникация между клиентите и застрахователните компании. Това е мобилно приложение, което е вдъхновено от дългогодишния технически и бизнес опит на екипа в сферата на застрахователните услуги. Приложението е опростена и стабилна комбинация от най-добрите практики в тази сфера, съчетани с потребителските нужди и бизнес изискванията.

Какво печелите?

 • Скъсете дистанцията до крайните потребители и анализирайте поведението им
 • Бъдете пред очите на клиентите си постоянно – на техните смарт устройства и на разстояние едно отключване на екрана
 • Доставяйте осезаема стойност на клиентите си и други потребители (натовареност на пътното движение, болници и бензиностанции)
 • Предложете по-голяма сигурност в случай на инцидент и подпомогнете един по-улеснен процес на искове за щети
 • Оперативен фирмен портал за лесно управление на приложения

Застрахователна мобилност:

 • Пряк канал за комуникация през смартфоните на клиентите ви
 • По-бързо и по-ефективно обслужване на клиентите

Висока степен на персонализация:

 • Различни методи за удостоверяване
 • Интеграция с различни методи за мобилни плащания

Ключови резултати:

 • Опростен процес за завеждане на щети
 • Оказване на помощ при инцидент
 • Използване на Гео-локационните възможности на мобилните устройства.
 • Управление на застрахователни полици
 • Управление на заведените щети
 • Управление на плащанията
 • Информация за трафика
goins

Поискайте демонстрация