Изключителното партньорство ражда изключителни продукти.

IBM UrbanCode TIBCO Deployment plugin

IBM UrbanCode TIBCO Deployment Plugin е официално одобрен от IBM като софтуер, който е валидиран чрез програмата Ready for IBM Rational на IBM. . Решението представлява plugin към IBM UrbanCode и продуктовата гама IBM’s Rational . То е резултат от задълбочените познания на ScaleFocus в областта на внедряване на TIBCO и солидното партньорство с IBM. То автоматизира процеса по управление на приложения за TIBCO.

Вашите предимства

По-кратко време за обработка

 • Интеграционните решения се въвеждат в експлоатация в значително по-кратки срокове
 • Безпроблемен и автоматизиран преход от разработка към тестване и към продуктивна среда

По-кратки периоди на престой

 • Автоматизиране на времеемките и склонни към грешки стъпки на процеса по внедряване
 • Намаляване на броя на грешките при внедряване чрез минимизиране на фактора на човешка намеса

По-ниски разходи

 • Намаляване на необходимия брой служители по внедряване

Подобрено качество / Понижена сложност

 • С един продукт могат да бъдат обхванати всички дейности по внедряване
 • Всичко описано по-горе води до по-високо качество за крайния потребител

Ключови резултати

 • Автоматизирано внедряване на TIBCO BusinessWorks, TIBCO Business Events приложения и TIBCO Adapters
 • Автоматично конфигуриране на глобални променливи, стартери на процеси и други конфигурационни параметри
 • Автоматично експортиране/архивиране на единично приложение или множество приложения от/в TIBCO Domain

За кого е предназначено?

 • Потребители на TIBCO BusinessWorks, TIBCO BusinessEvents и TIBCO Adapters, които са закупили или обмислят закупуването на IBM UrbanCode за автоматизиране на внедряване – телекомуникационни компании, банки, застрахователни компании, производители, търговци на дребно, правителства и т.н.
 • Компании с времеемки процедури по внедряване и конфигуриране на нови версии на приложенията си.

Предварителни условия

 • IBM UrbanCode Deploy
 • TIBCO TRA management domain

Относно IBM UrbanCode Deploy

IBM UrbanCode Deploy организира и автоматизира внедряването на приложения, конфигурирането на софтуер за интеграция между системи и промени в бази данни в среда на разработка, тестване и продуктивна среда. Този софтуер позволява на екипа Ви да извършва внедряване толкова често, колкото е необходимо – при нужда или по план.. UrbanCode Deploy може да спомогне за по-бързото пускане в експлоатация на всяка нова система, портал или приложение, без това да увеличава рисковете.

Поискайте демонстрация