Доверете се на правилните партньори.

Успехът на дадена бизнес идея в един цифров свят в огромна степен зависи от качеството и ползваемостта на използваната за реализация технология. Великите иновации се създават и съществуват, защото си има причина - да движат бизнеса напред. Неуспехът да се предложи истинска стойност води до ненужност. Неуспехът да се разберат технологичните ползи води до загуба на време и пари.
IBM

IBM

ScaleFocus е IBM Premier Business Partner за софтуер и има експертиза (технологична и промишлена) за няколко направления в портфолиото на IBM. Задълбочените ни познания ни позволяват да внедряваме IBM решения, които повишават ефективността на организациите. Вижте изброени ключовите ни IBMумения.

WebSphere

 • IBM Business Process Management
 • IBM Operational Decision Management
 • WebSphere DataPower
 • WebSphere ESB
 • WebSphere Process Server
 • WebSphere Application Server
 • WebSphere MQ
 • WebSphere Message Broker
 • WebSphere Portal
 • WebSphere Commerce

Information Management and Business Analytics

 • IBM Cognos BI
 • IBM SPSS Statistics
 • IBM SPSS Modeler
 • IBM Netezza and Big Data
 • IBM InfoSphere DataStage

Government Sales

 • Government know-how on IBM portfolio integration

Rational

 • Rational Functional Tester
 • Rational Service Tester
 • Rational Performance Tester
 • Rational Integration Tester (Green Hat Tester)
 • Rational Software Architect
 • Rational DOORS

Tivoli

 • Tivoli Storage Manager
 • Tivoli Identity Manager
TIBCO

TIBCO

ScaleFocus е TIBCO Consulting Partner и има професионален опит с няколко TIBCO технологии. Вижте изброени ключовите ни експертни умения.

Integration technologies

 • TIBCO ActiveMatrix BusinessWorks
 • TIBCO ActiveMatrix Service Bus
 • TIBCO ActiveMatrix Service Grid
 • TIBCO ActiveMatrix Administrator
 • TIBCO Enterprise Message Service
 • TIBCO ActiveMatrix Adapter for Databases
 • TIBCO ActiveMatrix Adapter for Files
 • TIBCO ActiveMatrix Adapter for SAP
 • TIBCO Administrator

Business Process Management

 • TIBCO ActiveMatrix BPM
 • TIBCO BusinessStudio
 • TIBCO Openspace
 • TIBCO Workspace
 • TIBCO iProcess

Complex event processing

 • TIBCO BusinesEvents
 • TIBCO BusinessEvents EventStream Processing
 • TIBCO BusinessEvents Decision Manager
 • TIBCO ADB Adapter
Microsoft

Microsoft

ScaleFocus е Microsoft Partner - Gold Application Development Competency. Концентрираме се върху следните видове проекти:
 • ASP.NET уеб приложения
 • Windows Phone приложения
 • SharePoint портали
Oracle

  Oracle

ScaleFocus е Oracle Partner - Gold Level. Специализираме в:
 • Java Platform - Enterprise Edition 6
 • Java Platform - Standard Edition 7
 • Oracle Database 11g
 • Oracle Database 11g Performance and Tuning
 • Oracle Database 11g Data Warehousing
 • Oracle Data Integration 11g
VMware

VMware

ScaleFocus е VMware professional partner. Като такъв партньор ние имаме много добър опит със следните продуктови групи:
 • VMware ESXi Server
 • VMware vSphere Client
 • VMware vCenter Server
Appian

Appian

ScaleFocus е партньор на Appian за доставки в Европа.
CISCO

CISCO

ScaleFocus е Select Certified Partner на CISCO.
CISCO

SAP

От Ноември 2015 ScaleFocus е официален бизнес партньор на SAP