Сфери на специализация

Нашите клиенти

Движещата сила зад ScaleFocus е това, че предлагаме най-съвременни иновативни практики и гъвкав подход към клиента, подкрепени от задълбочени професионални знания и водещи в областта си професионалисти – научете повече.

Последни новини

10
Apr

Скейл Фокус получи сертификат за инвестиция клас А

1 957 650 лева инвестира българската технологична компания ScaleFocus за разширяване на своята дейност и разкриване на 100 нови работни места до 2018 г. Инвестицията ще доведе до разрастване на...
27
Mar

Процедура за избор на доставчици по проект „ИНОВАЦИИ НА ФОКУС”

Във връзка с проект „ИНОВАЦИИ НА ФОКУС”, изпълняван по ДБФП №: BG16RFOP002-1.001-0345-C01/23.01.2017 г., по процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ на ОП “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020,...
09
Mar

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „Лидерство на ФОКУС”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД От 06.03.2017 г....
02
Feb

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „Иновации на ФОКУС”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД   От 23.01.2017 г....