Сфери на специализация

Нашите клиенти

Движещата сила зад ScaleFocus е това, че предлагаме най-съвременни иновативни практики и гъвкав подход към клиента, подкрепени от задълбочени професионални знания и водещи в областта си професионалисти – научете повече.

Последни новини

09
Mar

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „Лидерство на ФОКУС”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД От 06.03.2017 г....
02
Feb

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „Иновации на ФОКУС”

ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020, ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията” ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО БЕНЕФИЦИЕНТ „СКЕЙЛ ФОКУС“ АД   От 23.01.2017 г....
13
Dec

ScaleFocus expands internationally – Zurich office

ScaleFocus has opened its’ fourth international office in Zurich, Switzerland. The location is mainly chosen due to the starting projects the company has with Swiss-based businesses and ScaleFocus’ ambition...
06
Dec

ScaleFocus keeps expanding internationally – Washington, D.C. office

Several weeks after ScaleFocus’ official acceptance as a member of AmCham Bulgaria (American Chamber of Commerce in Bulgaria) the company has opened its third international office in Washington, D.C.,...